Založení Sokola v Sobotovicích

Vše začalo pravděpodobně v roce 1913, kdy se Jakub VI. Kadlec, předseda čtenářsko-pěveckého Sobotovického spolku a řídící učitel v místní škole, nadchnul sokolskou myšlenkou a dokázal jí nadchnout také další občany Sobotovic. Právě v tomto roce se 3. srpna konala ustanovující schůze Sokola. O měsíc později, 14. září byl právě Kadlec zvolen prvním starostou Sokola, náměstkem starosty byl zvolen František Beránek a náčelníkem jednoty Josef Doválel.

Členskou základnu spolku na počátku tvořilo 38 bratrů a sester. Do roku 1915 spolek nejen tělesně, ale i kulturně vzdělával občany Sobotovic a pořádal kulturní akce. Bohužel v tomto roce činnost spolku ustala v důsledku vypuknutí první světové války.

Meziválečné období

Od roku 1918 se Sokol opět zapojoval do dění v obci. Bohužel od roku 1919 již bez bratra Kadlece, který toho roku zemřel. Starostou byl nově zvolen dosavadní náčelník, bratr Josef Doválel.

V roce 1926 započala stavba sokolovny. K této události byla uspořádána slavnost pokládání základního kamene, vstup na tuto slavnost byl 2kčs a návštěvníci si mohli zakoupit taneční odznak za 5kčs, kterým na stavbu sokolovny přispěli. Již v roce 1927 byla sokolovna vlastními silami dostavěna a mohla tak posloužit jak členům sokola, tak i místní škole pro hodiny tělocviku.

Vrcholná éra “Sokola” v Sobotovicích

Po druhé světové válce, kdy byl Sokol zakázán komunistickým režimem, pokračovala sportovní aktivita a to pod ČSTV, ale název “Sokol Sobotovice” byl zachován.

Vrchol nastal v 70. a 80. letech, kdy u nás fungoval oddíl sportovní gymnastiky na výkonnostní úrovni. V této době bývali oddílové tréninky i pětkrát týdně a tři hodiny denně. To se projevilo i na výborných výsledcích, kdy naše gymnastky bojovaly o první příčky, jak v kategorii jednotlivců, tak v kategorii družstev. Na medailových pozicích se často umisťovaly zároveň s kluby jako “Gala Prostějov” či “Moravská Slávie”.

Oddíl také pořádal na Vírské přehradě každý rok gymnastické soustředění a vystupoval na různých akcích pro veřejnost.

Po revoluci

Hned v roce…

Zdroje