T. J. Sokol Sobotovice je spolek patřící pod Českou obec sokolskou. V současné době provozujeme oddíl všestrannosti, ve kterém mohou cvičit děti všech pohybových úrovní. Cvičení v tomto oddíle dává dětem pohybové dovednosti které jsou výborným startem pro zdravý a plnohodnotný život. Ovšem pohybové schopnosti nejsou to jediné, co se zde děti naučí, naučí se zde i tradičním hodnotám, týmové spolupráci a sportovnímu duchu. Jsme otevřeni v případě zájmu i o další cvičení.

Kromě této hlavní činnosti též pořádáme pro širokou veřejnost tradičně společenský ples, dětský karneval a dětský den s možností přespání v sokolovně.

Také se účastníme akcí sokola jako jsou závody, přebory, slety a další.

Naši partneři