Stavba sokolovny

Historie naší sokolovny v Sobotovicích se začala psát v roce 1926 kdy se naši sokolové rozhodli postavit vlastními silami budovu pro provozování tělocvičných aktivit, tedy sokolovnu. Uspořádali tedy slavnost pokládání základního kamene. Vstupné na tuto veselici činilo 2kčs a dále bylo možno podpořit sokol zakoupením tanečního odznaku za 5kčs.

Sokolovna byla dokončena za pouhý rok, tedy v roce 1927. Slavnostní otevření proběhlo dne 12. června. Architektonicky se jednalo o moderní budovu, jejíž součástí bylo kromě hlavního sálu také jeviště, místnost pod jevištěm, galerie a sborovna. O nové budově vyšla také zmínka v tehdejších novinách “Nový lid”.

Rozšíření budovy o první přísálí

V leteech/roce xxxx bylo k budově přistaveno první přísálí a to směrem do ulice. Rozšířili se tím nejen možnosti v samotném sále, ale také vznikl prostor sousedící s šatnou, který sloužil jako banka.

Rozšíření budovy o druhé přísálí

V roce XXXX bylo vybudováno přísálí na protější straně, směrem do dvora. Toto přísálí bylo nižší a se zabudouvanou molitanovou jámou v podlaze, nad kterou bylo možno upevnit hrazdu. Bohužel kvůli malé výšce přísálí šlo jámu, případně jámu v kombinaci s hrazdou, využívat pouze s nejmenšími cvičenci. Někilk desetiletí je tedy již nevyužívaná. Přistavena byla také sklepní místnost, sloužící jako kotelna a celý zadní trakt budovy, který obsahoval 4 místnosti, 3 z toho byly určeny jako šatny. O něco později byla přibudována k zadnímu traktu také garáž, určená pro sokolský automobil Škoda 1203.

Darování budovy obci a následné rekonstrukce

V roce 2015 došlo k převodu budovy sokolovny do vlastnictví obce. Došlo k tomu z důvodu, že budova vyžadovala opravy, které byli finančné náročné a takto malá sokolská jednota neměla možnost získat dostatečné množství vlastních prostředků a dotační tituly určené pro sportovní kluby byli také nedosažitelné. Nabízela se tedy možnost převodu budovy do vlastnictví obce. Jelikož obec část prostředků na opravu měla a získala na toto také dotaci, tak mohlo dojít k rozsáhlé rekonstrukci.

Nejprve došlo k výměně venkovního betonového plotu a k rekonstrukci zázemí kuchyně. Následně přišla na řadu asi největší akce a to výměna otopné soustavy, včetně pořízení nového zdroje tepla, teplného čerpadla, které můžete vidět na střeše budovy. Také došlo k výměně oken a dveří a k zaizolování celé budovy, včetně půdy. Druhou větší akcí byla kompletní výměna elektroinstalace a osvětlení, při které byl nainstalován také zabezpečovací systém budovy a následně byla provedena výmalba.

Mezi další drobnější úpravy, které byly provedeny, patří například nová venkovní terasa, oprava vnitřního pódia, vydláždění plochy před sokolovnou a nájezdu ke křišti ve dvoře sokolovny, obroušení parket v sále, přebudování sprchy na toaletu a dlaší.